• Domov
  • Drugo srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 4. novembra 2020 so se znova zbrale posamezne predstavnice in predstavniki iz občin s področja urejanja prostora, in sicer v okviru ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS.

Spregovorili so o pogojih za gradnjo objektov, za katere ni treba pridobiti gradbeno dovoljenje ter o pogojih za vzdrževanje objektov v delu, ki se nanaša na njihov izgled. Razpravljali so tudi o različnih prostorskih aktih (OPN-jih, OPPN-jih), ki regulirajo enostavne in zahtevnejše objekte v prostoru. Sodelujoče in sodelujoči so skozi razpravo komentirali obseg objektov in negradbenih posegov v prostoru, ki bi bili del odloka.

Srečanje se je zaključilo z izpostavitvijo pogojev za vzdrževanje objektov in pogojev za urejanje zelenega sistema, ki bodo obravnavani v naslednjem srečanju.