• Domov
  • Izvajanje pomoči na domu v času izrednih razmer – predlogi za protikoronski zakon

Dne 6.11. 2020 je na daljavo potekal sestanek vseh deležnikov, ki so vključeni v sistem izvajanja pomoči družini na domu. Sestanek je sklicalo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost v zvezi s socialno varstveno storitvijo pomoč družini na domu v zaostrenih razmerah epidemije Koronavirusa. Ministrstvo je predlagalo, da se na ta način vsi deležniki srečujemo na vsakih 14 dni in da se sproti rešujejo vse težave, ki se zaznavajo na terenu. Skupnost občin Slovenije je podprla možnost sprotnega reševanja vseh težav terena. Prisotne občine so opozorile na vrsto težav, ki izvirajo iz protokolov oz. okrožnic, ki jih glede izvajanja pomoči družini na domu vsem deležnikom posreduje ministrstvo. Občine so predlagale, da se sistem v kriznem časih razbremeni vseh tistih pravil, ki v teh trenutkih niso nujne. Protokol izvajanja storitev mora biti živa zadeva, vsakič, ko se izkaže, da neka rešitev ni ustrezna, jo je nujno v najkrajšem času spremeniti.
Izvajalci so opozorili na večanje težav pri izvajanju pomoči na domu v tem drugem valu epidemije. Ob že tako veliki kadrovski podhranjenosti se veča število oskrbovalk, ki prosijo za začasno odsotnost z dela, saj bodo šole še naprej zaprte, njihovi šolajoči otroci pa ne morejo biti sami, ali so v karanteni, okužene. Prav tako so težave, zaradi okužb uporabnikov, in testiranja teh po zaključenem zdravljenju.

Glede na problematike pri izvajanju pomoči na domu v času izrednih razmer in obvestila ministrstva, pristojnega za socialo po aktivni vključitvi občin pri iskanju rešitev pri izvajanju pomoči na domu, na vas naslavljamo pobudo, da nam posredujete vaše predloge rešitev in ukrepov, ki bi jih bilo smiselno vključiti v t. im. protikoronski zakon.

Prosimo vas za posredovanje predlogov rešitev in ukrepov do 24. 11. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si.