• Domov
  • Kakšna je pokritost z internetom v občinah

Veliko je govora o digitalizaciji. MJU pripravlja novo digitalno strategijo za Slovenijo in vedno več občin pripravlja svoje občinske digitalne strategije. Osnovna infrastruktura je internet. In osnovni element je podatek. Če so podatki odprti, dostopni in urejeni, se da iz njih marsikaj narediti.

4P DIH predstavlja Orodje za prikaz internetnih priključkov po občinah, ker je dostopna in zmogljiva širokopasovna infrastruktura bistvena za zmanjševanje t. i. digitalne ločnice. Orodje vključuje vseh 212 občin in prikazuje naslednje kategorije:

– internetne hitrosti

– upravljavce širokopasovnega omrežja

– vrsto priključka (Optični, Kabelski, Bakreni, Brezžični ali drugo)

V kolikor potrebujete podrobnejše, na naselje ali na hišno številko natančne podatke za vašo občino, so dostopni na Nacionalnem portalu odprtih podatkov (OPSI) ali v Zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture, Podatki o omrežnih priključnih točkah (https://egp.gu.gov.si/egp/).