• Domov
  • Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril – spremembe ZIntPK-C

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPK-C uvaja poenotenje na področju daril na način, da se področje prepovedi prejemanja daril ureja na enem mestu enotno za funkcionarje kot tudi za javne uslužbence (do sedaj ločeno urejanje za javne uslužbence v Zakonu o javnih uslužbencih), odpravljajo se podzakonski akti in predlaga se izdaja novega pravilnika, ki bo urejal navedeno vsebino na izvedbeni ravni.

Celotno obvestilo ministrstva objavljamo tukaj.


Nazadnje posodobljeno: