• Domov
  • Arhiv za november, 2020

Month: november 2020 - stran 2 od 3

Povpraševanje – obračun ali oprostitev občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah v letu 2020

Na občine članice smo se obrnili z vprašanjem občine, ki jo je zanimalo ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table), in v kolikor je občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne table, smo zaprosili za pojasnilo na kakšen način. Zbrane odgovore… Preberi več

Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti

Devetindvajsetega oktobra 2020 je Svetovna banka – Avstrijski program za partnerstvo v mestih (UPP) izvedla tehnično delavnico na temo „Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti: izmenjava izkušenj iz regije JV Evrope in zunaj nje“. Osredna tema delavnice je bila izmenjava izkušenj lokalnih oblasti v Evropi o vplivu COVID-19 na finančno stanje lokalnih skupnosti in kako… Preberi več

Slovenska turistična organizacija ponovno prosi občine za poročila o terjatvah

Na zaprosilo Slovenske turistične organizacije je Skupnost občin Slovenije poslala vsem občinam in kontaktnim osebam za eTurizem opomnik s prošnjo za poročanje podatkov o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse. Prvo obvestilo je bilo poslano 22.oktobra 2020 in je objavljeno na tej povezavi. Občinam, ki so podatke že posredovale, se zahvaljujemo, preostale pa naprošamo, da… Preberi več

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

Ministrstvo za infrastrukturo je Skupnost občin Slovenije povabilo k usklajevanju Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (OVE). Zakon ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe  obnovljivih virov energije, določitev zavezujočega cilja za delež energije iz obnovljivih virov v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine… Preberi več

Osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin

Državni svet Republike Slovenije se je na 34. seji 11. 11. 2020 seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z: osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), osnutkom Zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z osnutkom Zakona o financiranju pokrajin (Zfpok), ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije… Preberi več

Uredba o upravnem poslovanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v vladni postopek vložen Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se urejajo nekatera pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje. Spreminjajo… Preberi več

Povpraševanje glede oprostitve plačila občinske takse za reklamne table

V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo občine članice, da med članicami preverimo naslednji vprašanji glede oprostitve plačila takse za reklamne table:  – ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table), – v kolikor  je vaša občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne… Preberi več

Prevoz na delo in kilometrina za funkcionarje

Vlada Republike Slovenije je izdala Predlog Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (EVA  2020-3130-0048). Člen za funkcionarje vsebinsko enako, kot je to urejeno za javne uslužbence, določa obračunsko osnovo, kdaj nimajo možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi… Preberi več

Zbiranje pobud za izboljšanje upravljanja z gozdovi in prostoživečimi živalskimi vrstami 2021-2030

Zavod za gozdove Slovenije je pristopil k izdelavi gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih načrtov območij za obdobje 2021-2030. Pozivajo k podaji pobud prilagojenim strateški ravni območnih načrtov in vezanim na vsebine, ki jih območni gozdnogospodarski načrti po Zakonu o gozdovih in Pravilniku o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo obravnavajo. Trenutno veljavni območni… Preberi več

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnilo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. 10. 2020 dalje. Na podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam za negospodarske dejavnosti, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov… Preberi več