• Domov
  • Arhiv za november, 2020

Month: november 2020 - stran 3 od 3

Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katerim se spreminja 15. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki ureja povračilo stroškov, če zaposleni za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo. Predlog spremembe uredbe je vsebinsko enak… Preberi več

Bliža se 1. svetovalni referendum v Slovenji z e-glasovnico v Občini Hoče-Slivnica

Krajanke in krajani Krajevne skupnosti Rogoza v Občini Hoče-Slivnica bodo 29.11.2020  na svetovalnem referendumu z e-glasovnico na daljavo odločali o spremembi poštne številke. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je s projektom seznanilo in ga podprlo. Skupnost občin Slovenije sodeluje tudi v projektni skupini z namenom, da bi lahko znanje in izkušnje ob tem pilotnem primeru… Preberi več

Drugo srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 4. novembra 2020 so se znova zbrale posamezne predstavnice in predstavniki iz občin s področja urejanja prostora, in sicer v okviru ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS. Spregovorili so o pogojih za gradnjo objektov, za katere ni treba pridobiti gradbeno dovoljenje ter o pogojih za… Preberi več

SOS o problematičnih predlogih MIZŠ in MOP

GLAVNI ODBOR SOS: »Organizacija prehrane učencev je primarno naloga šol, občine bodo nudile potrebno podporo« »Vzdrževalci računalniške opreme v vrtcih niso potrebni« »Vztrajamo – plačilo komunalnega prispevka mora ostati pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja«  5. 11. 2020 – V okolju Zoom potekala 6. seja Glavnega odbora SOS. Na seji so bile obravnavane pobude občin glede… Preberi več

Omejitve in dolžnosti v zvezi s sprejemanjem daril – spremembe ZIntPK-C

V Uradnem listu RS, št. 158/2020 je bil 2. 11. 2020 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK-C), ki med ostalim prinaša novosti tudi na področju omejitev in dolžnosti javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril. ZIntPK-C uvaja poenotenje na področju daril na način, da se področje… Preberi več

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državne zboru podprl predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin

Ljubljana, 4. 11. 2020 – Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v Državne zboru je obravnaval in podprl predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin. S predlaganim zakonom se zmanjšuje stroške občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšujejo se administrativni postopki in povečuje nekatere prihodke občin. Predvideni učinki naj bi občinske proračune… Preberi več

eTurizem – pojasnila – poročanje podatkov o nočitvah v času epidemije

AJPES je pripravil in na svoji spletni strani objavil obvestilo o začasni prepovedi izvajanja nastanitvene dejavnosti glede na Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji od 24. oktobra 2020 dalje ter podal pojasnilo (pogosto zastavljeno vprašanje št. 27), kako izpolniti podatke o zasedenosti nastanitvenega obrata (mesečno statistično poročanje)… Preberi več

Prvo srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine

V sredo, 28. oktobra 2020 je potekalo prvo spletno srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajne pri SOS, v okviru katerega so se zbrale predstavnice in predstavniki občin s področja urejanja prostora. Sodelujoče in sodelujoči so s svojo aktivno udeležbo poudarili pomen ozaveščanja javnosti pri urejanju izgleda naselij in… Preberi več

Javno naročilo za nakup Microsoft programske opreme

Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za javno upravo izvedlo postopek oddaje javnega naročila za nakup Microsoft programske opreme (operacijski sistem Windows, uporabniška zbirka MS Office, morebitni klienti za dostop do MS strežnikov – CAL-i ter druga Microsoftova programska oprema) z oznako ODMIO-28/2020. Ministrstvo bo v skladu s 33. členom in v povezavi s tretjim odstavkom… Preberi več