• Domov
  • Povpraševanje glede oprostitve plačila občinske takse za reklamne table

V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo občine članice, da med članicami preverimo naslednji vprašanji glede oprostitve plačila takse za reklamne table: 

– ali je vaša občina pravnim osebam v letošnjem letu obračunala občinske takse za namen oglaševanja na javnih površinah (reklamne table),

– v kolikor  je vaša občina izvedla oprostitev plačila občinskih taks za reklamne table, prosimo pojasnite na kakšen način?

Vljudno vas naprošamo za posredovanje odgovorov do 16. 11. 2020 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.