• Domov
  • POVPRAŠEVANJE- NAGRADA POVELJNIKOV CZ

Na skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanji o izplačilu nagrad poveljnikov štabov civilne zaščite (CZ) kot tudi glede izplačila nagrad pripadnikom civilne zaščite ter prostovoljcev. Občninam članicam smo tako zastavili naslednja vprašanja:

  • Kako ste morebiti plačali delo poveljnika/ce občinskega štaba civilne zaščite v vaši občini? Ali je bil/a deležen/na tudi kakršnekoli finančne nagrade?
  • Koliko prostovoljcev skupno je sodelovalo/bilo aktiviranih v vaši občini za čas trajanja spomladanske epidemije COVID-19 (marec-maj 2020)?
  • Koliko sredstev/dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE so ti prostovoljci prejeli skupno?
  • Kolikšen je bil najvišji izplačani znesek posamezniku iz naslova dodatka po 1. odstavku 66. člena ZIUOOPE?
  • Ali so bili do dodatka upravičeni tudi vsi člani občinskega štaba civilne zaščite vaše občine?

Zbrani odgovori občin se nahajajo TUKAJ.