• Domov
  • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za javno upravo pripravilo pojasnilo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela v obliki kilometrine in kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v državi od 1. 10. 2020 dalje. Na podlagi sklenjenih aneksov h kolektivnim pogodbam za negospodarske dejavnosti, za podatek o ceni neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov uporabi najvišja cena bencina, ki je bila poročana Evropski komisiji za pretekli mesec, ki jo za vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo, ministrstvu, pristojnemu za javno pravo, ki jo objavi na svoji spletni strani. Cena, ki jo na spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za upravo, se uporablja od prvega dne v mesecu, v katerem je bil podatek objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo.
Za mesec oktober 2020 se uporabi cena neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, ki bo objavljena na spletni strani ministrstva, pristojnega za javno upravo, v mesecu novembru 2020.
Na podlagi sprejete metodologije iz 2. člena aneksa ministrstvo sporoča, da je najvišja poročana maloprodajna cena NMB-95 za mesec oktober 2020 znašala 1,00193 EUR/liter. Skladno z določili aneksa se ta cena uporabi za obračun stroškov kilometrine za meseca oktober in november 2020.

Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo je objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo, rubrika Referenčni podatek maloprodajne cene NMB-95 za Slovenijo – tukaj.

Podatki za naslednje mesece bodo do 6. dne v tekočem mesecu za posamezni pretekli mesec objavljeni na navedenem spletnem mestu.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.