• Domov
  • Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino

Ministrstvo za javno upravo je pripravilo Predlog Uredbe o spremembi Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, s katerim se spreminja 15. člen Uredbe o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, ki ureja povračilo stroškov, če zaposleni za službeno potovanje v tujino uporabi lastno motorno vozilo. Predlog spremembe uredbe je vsebinsko enak aneksom h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so v postopku podpisovanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Besedilo predloga uredbe najdete tukaj. 

Občine članice prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najpozneje do 11. 11. 2020.