• Domov
  • Prevoz na delo in kilometrina za funkcionarje

Vlada Republike Slovenije je izdala Predlog Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (EVA  2020-3130-0048).

Člen za funkcionarje vsebinsko enako, kot je to urejeno za javne uslužbence, določa obračunsko osnovo, kdaj nimajo možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi in jim kot povračilo stroškov prevoza na delo in z dela pripada kilometrina. Predlog najdete tukaj.