• Domov
  • Slovenska turistična organizacija ponovno prosi občine za poročila o terjatvah

Na zaprosilo Slovenske turistične organizacije je Skupnost občin Slovenije poslala vsem občinam in kontaktnim osebam za eTurizem opomnik s prošnjo za poročanje podatkov o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse. Prvo obvestilo je bilo poslano 22.oktobra 2020 in je objavljeno na tej povezavi.

Občinam, ki so podatke že posredovale, se zahvaljujemo, preostale pa naprošamo, da podatke o stanju terjatev/obveznosti iz naslova promocijske takse posredujete za obdobje 1 1.2020 – 30.9.2020 najkasneje do 5.11.2020. na naslov stofrs@slovenia.info. 

Vzorec za poročanje o PT – docx


Nazadnje posodobljeno: