• Domov
  • Uredba o upravnem poslovanju

Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v vladni postopek vložen Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju. Besedilo predloga najdete TUKAJ.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o upravnem poslovanju se urejajo nekatera pravna razmerja v zvezi z elektronskim vročanjem v upravnih zadevah, organizacijo in delovanjem informacijskega sistema za vročanje. Spreminjajo pa se pravila o poslovanju z dokumenti izdanimi v elektronski obliki, ki jih je naslovnikom treba dostaviti v fizični obliki. Prav tako se razširja nabor vlog oziroma zahtevkov, ki jih je v upravnem postopku mogoče vložiti brez kvalificiranega elektronskega podpisa.

Morebitne pripombe na uredbo nam lahko posredujete najkasneje do četrtka, 19. 11. 2020 na naslov info@skupnostobcin.si