• Domov
  • Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti

Devetindvajsetega oktobra 2020 je Svetovna banka – Avstrijski program za partnerstvo v mestih (UPP) izvedla tehnično delavnico na temo „Vpliv COVID-19 na finance lokalnih skupnosti: izmenjava izkušenj iz regije JV Evrope in zunaj nje“. Osredna tema delavnice je bila izmenjava izkušenj lokalnih oblasti v Evropi o vplivu COVID-19 na finančno stanje lokalnih skupnosti in kako bi lahko orodje za samooceno občinskih financ (MFSA) uporabili za oceno potencialnega vpliva COVID-19 o lokalnih financah z razvojem različnih scenarijev.

Med delavnico je strokovnjak za regionalno fiskalno decentralizacijo NALAS, g. Elton Stafa, predstavil rezultate raziskave: Lokalne oblasti jugovzhodne Evrope in družbeno-ekonomsko okrevanje po COVID-19, ki jo je NALAS izvedel med svojimi člani in lokalnimi oblastmi v regiji Jugovzhodne Evrope v začetku tega leta.

Tukaj lahko najdete povezavo do strani dogodka, kjer lahko dostopate do video posnetkov in predstavitev, pa tudi do dodatnih uporabnih gradiv, kot so: razpoložljivi viri MFSA; Boljša mesta, boljši svet – Priročnik o samoocenah lokalnih oblasti.