• Domov
  • Dopolnitve priporočil za poimenovanje/preimenovanje ulic in naselij

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije med drugim izvaja tudi naloge po Zakonu o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, je dopolnila dokument z naslovom Priporočila za poimenovanje/preimenovanje ulic in naselij.