• Domov
  • Druga seja komisije za kulturo pri SOS

Preko spletne platforme ZOOM se je 1. decembra 2020 drugič sestala Komisija za kulturo pri SOS. Komisija se je seznanila s stanjem zadev glede Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in Nacionalnega programa za kulturo 2020 – 2027. Članice in člani so obravnavani podane predloge občin za vključitev v sedmi protikoronski paket na področju kulture, razpravljali o stanju in potrebah kulture oz. kulturnih ustanov in društev na lokalnem nivoju ter obravnavali pobudo Občine Trbovlje na področju financiranje muzejev, ustanovljenih s strani več občin, ki delujejo na območju regije, vendar pa niso sofinancirane s strani vseh občin v regiji. Na podlagi sklepov komisije je sekretariat SOS pripravil predloge za vključitev v #PKP7 in jih posredoval pristojnim na državni ravni, pozval bo ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija, da se sestane s predstavniki SOS in na ta način odpre dialog z lokalnimi skupnostmi ter zavzela stališče do pobude Občine Trbovlje.