• Domov
  • Kako kreirati medijsko podobo občin preko digitalnih platform

Skupnost občin Slovenije je 2. decembra za občine in občinske javne zavode organizirala izobraževanje na temo kreiranja medijske podobe preko novih digitalnih platform, ki ga je vodila mag. Nataša Briški. Predstavila je vrste množičnih medijev in jih postavila v kontekst, nakazala razlike med tradicionalnimi in novimi mediji, na podlagi dobrih in slabih praks prikazala pravila komuniciranja na digitalnih medijskih platformah ter izpostavila pomen dobrega in organiziranega upravljanja z družbenimi omrežji. Nadaljevala je s strateško zasnovo promocije občine na digitalnih kanalih ter primernim načinom kako o aktivnostih občine poročati na družbenih omrežjih (pisanje za splet in katere informacije so vredne objave). Prav tako je izpostavila kako pomembna je vizualizacija in pridobivanje pozornosti občank in občanov. 

Ob zaključku se je posvetila tudi vprašanju kako novi koronavirus spreminja komuniciranje (konference, okrogle mize in razprave preko aplikacij, kot so Zoom, Microsoft Teams, Skype …) in na kaj naj bomo pri tem pozorni.