Month: december 2020 - stran 4 od 4

Višja sila zaradi ustavitve javnega prevoza

Novi interventni zakon PKP6, to je Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), ki se je uveljavil 28. 11. 2020, naslavlja tudi vprašanje upravičenja do nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela delavca zaradi nemožnosti prihoda na delo zaradi višje sile zaradi ustavitve javnega prevoza. Obvestilo si lahko preberete na sledeči... Preberi več

SOS pozvala predsednika Vlade RS k oblikovanju protokola sodelovanja

Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS naslovila poziv po vključitvi SOS in občin pri pripravi predpisov. Menimo, da je glede na težke razmere v Sloveniji nujno še bolj tesno sodelovanje državne in lokalne ravni pri iskanju skupnih rešitev glede konkretnih in pomembnih vprašanj. Kljub temu, da sodelovanje s posameznimi ministrstvi ocenjujemo zelo pozitivno,... Preberi več

Uredba o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence – Obvestilo

Ministrstvo za javno upravo je glede na sprejeto Uredbo o spremembah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2020-01-3100?sop=2020-01-3100) pripravilo pojasnilo, ki jih vsebuje spremenjena uredba. Pojasnila si lahko preberete TUKAJ.

Obvestilo – sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS

Ministrstvo za finance je občine obvestilo, da je bil v Uradnem listu RS št. 175/2020 dne 27.11.2020 objavljen Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOPDVE) s pričetkom veljavnosti 28.11.2020. ZIUOPDVE v 123. členu določa, da se sredstva za financiranje dodatka po 11. točki prvega odstavka 39. člena KPJS... Preberi več

11. SEJA PREDSEDSTVA SOS – z ministrom Koritnikom o aktualnih zadevah lokalne samouprave

V ponedeljek, 30. 11. 2020 je potekala 11. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije, na kateri sta sodelovala tudi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Urška Ban, državna sekretarka ministrstva. Članice in člani predsedstva SOS so obravnavali naslednje teme: Aktualne teme na področju lokalne samouprave ( Zakon o finančni razbremenitvi občin, oblikovanje novega Direktorata za... Preberi več