• Domov
 • Predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru

S strani Ministrstva za notranje zadeve smo v pregled in obravnavo prejeli predlog Zakona o varstvu javnega reda in miru. V predlogu novega zakona se ureja predvsem:

 1. Umestitev prepovedi delovanja posameznikov ali skupin, ki z uporabo določenih oblačil, predmetov in ravnanj ustvarjajo vtis, da gre za delovanje državnih organov, v določbo o namenu zakona.
 2. Podrobneje se ureja zbiranje prostovoljnih prispevkov in tudi določajo nove sankcije pri tem prekršku.
 3. Ločuje se nasilno in drzno vedenje proti drugam osebam napram družinskim članom oziroma ločeno ureja nasilje v družini na področju zagotavljanja javnega reda in miru..
 4. Dodatno se inkriminira nedostojno vedenje v obliki razkazovanja spolnih organov na javnem kraju, kjer je večja koncentracija ljudi ali se nahajajo otroci.
 5. Posebej se določa prekršek hrupa ob pridobljeni anonimni prijavi in hkratni osebni zaznavi hrupa policista.
 6. V en člen se združujeta prekrška, ki prepovedujeta uničevaje državnih simbolov in odklonsko izobešanje tujih zastav, saj gre za sorodno tematiko.
 7. V en člen se združujeta tudi prekrška, ki urejata prepoved kampiranja in prenočevanja na javnem kraju, ker gre za sorodno tematiko.
 8. Na novo se določa prepoved zbiranja prispevkov na vsiljiv ali način. Prav tako je določeno, da je treba zbrane prispevke, v roku enega leta po izteku dovoljenja, porabiti za namen za katerega je bilo dovoljenje izdano.
 9. V poglavju o zasegu predmetov se podeljuje nov pooblastilo uslužbencem Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) za zaseg predmetov oziroma finančnih sredstev. V tej zvezi je nadzor (V. poglavje) nad porabo finančnih sredstev zbranih s prostovoljnimi prispevki dodatno dodeljen uslužbencem FURS.
 10. Dodano je poglavje o kazenskih določba, kjer so po kategorijah določene globe za posamezne prekrške
 11. Dodatno se daje pooblastilo prekrškovnim organom, da lahko v primeru, če je za prekršek predpisana globa v razponu izrekajo globe v razponu za vse tovrstne prekrške.

Predlog zakona si v celoti lahko preberete na tukaj. 

Predloge dopolnitev oziroma nam lahko posredujete do 4. januarja 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.