• Domov
  • V DRŽAVNEM ZBORU GOVORILI O POŠTNIH STORITVAH

Po posredovanju predsednika SOS in uradnemu pozivu za vključitev na sejo, se je predsednik SOS Peter Misja udeležil Odbora za gospodarstvo v Državnem zboru na temo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah, ki ga je vložila skupina volivcev. Predlog zakona predvideva spremembo načina plačila nadomestila za neto strošek univerzalne poštne storitve kadar to pomeni nepravično finančno breme za izvajalce te storitve in sicer iz dosedanjega financiranja s kompenzacijskim skladom, ki de facto ključnemu izvajalcu te storitve – Pošti Slovenije d.o.o. ni dajal možnosti črpanja nadomestila, v financiranje iz proračuna RS. Kompenzacijski sklad kot mehanizem pokrivanja bremena zagotavljanja univerzalne poštne storitve vsem državljanom na ozemlju RS, v katerega bi sedaj morali vplačevati drugi izvajalci in predvsem Pošta Slovenije sama, nadomesti s pokrivanjem teh sredstev iz proračuna RS.

Predsednik Misja je v imenu Skupnosti občin Slovenije povedal, da organizacija na vseh možnih instancah že nekaj let opozarja, v zadnjih dveh letih tudi v okviru strateške delovne skupine za decentralizacijo storitev države in skladen regionalni razvoj pri SOS, na nesprejemljivost razgradnje sistema poštnih storitev, saj gre za način, ki posledično vodi k nižanju standarda storitev za občanke in občane na vseh tistih območjih Slovenije, ki niso velika mesta. Povedal je, da gre za strateško izjemno nepremišljeno ravnanje, saj zmanjševanje dostopnosti do različnih storitev pelje v praznjenje podeželja ter obmejnih območij. Zato je izpostavil, da je k razmislekom o mreži, storitvah in njihovi dostopnosti potrebno pristopiti z veliko mero strateškega načrtovanja, z vidika skladnega regionalnega razvoja in odločitve preveriti tudi z nacionalnega vidika in interesa. Ker je Skupnost občin Slovenije zaznala, da gre predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah v pravo smer, ga je predsednik SOS podprl. 

Žal je na seji odbora glasovalo 7 članov za in 10 proti, s tem so poslanci zaključili 2. obravnavo predloga zakona na matičnem delovnem telesu.