• Domov
  • SOS TUDI V DRŽAVNEM ZBORU IZPOSTAVILA MOREBITNE STROŠKE PRI DOPUSTNOSTI VLAGANJ V ŽIČNIŠKE NAPRAVE

Na 35. nujni seji Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je potekala 2.12.2020, je predsednik Skupnosti občin Slovenije Peter Misja predstavil pripombe SOS na 13. člen predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb, v katerih nasprotujemo določbi, da se z zakonom omogoči sofinanciranje investicij, obratovanja in vzdrževanja naprav v lasti zasebnih družb.

Predsednik SOS Peter Misja je poudaril, da bi občine lahko financirale izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje zgolj v primeru, da so občine tudi lastnice oziroma solastnice žičniških naprav. V primeru, da se navedeni člen ne spremeni, bi lahko občinam povzročil dodatne finančne obremenitve. To pa je v nasprotju z prizadevanjem vlade, ki je z višjo povprečnino ter predlogom Zakona o finančni razbremenitvi občin naredila veliko na finančni podpori občin.

Predstavnica zakonodajno pravne službe je zagovarjala stališče, da je iz javno finančnega vidika sprejemljivo, da lahko tudi občine, ki niso lastnice ali solastnice žičniških naprav vlagajo lastna sredstva, v kolikor se za to odločijo, saj Zakon o javnih financah omogoča zagotavljanje sredstev za razvojne programe.

Ne glade na naša prizadevanja, je navedeni člen ostal po vsebini nespremenjen, torej da občine lahko sofinancirajo izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje žičniških naprav za prevoz oseb, ne glede na lastništvo.