• Domov
  • MINISTER VIZJAK O NOVI GRADBENI ZAKONODAJI: »Za zdaj na področju plačevanja komunalnega prispevka sprememb ne bo«

Spletna seja predsedstva SOS, 27. 1. 2021 – seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije sta se udeležila Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak in Georgi Bangiev, generalni direktor Direktorata za prostor, graditev in stanovanja. Predstavniki predsedstva SOS in ministrstva so soočili stališča glede novih predlogov gradbene in prostorske zakonodaje.

Najbolj pereča tema na področju nove gradbene zakonodaje je bila odmera komunalnega prispevka, plačilo katerega naj ne bi bilo več pogoj za izdajo gradbenega dovoljenja. Zaradi zamika plačila komunalnega prispevka na čas po izdaji gradbenega dovoljenja, bodo po mnenju Skupnosti občin Slovenije nastopile škodljive posledice, npr. izguba namenskega finančnega vira občin za gradnjo in vzdrževanje komunalne opreme, zalaganje sredstev, morebitna dolžnost izterjave sredstev in pritisk na investicijska sredstva, prav tako pa nov predlog zakonodaje omejuje pravico investitorja, da sam zaprosi za odmerno odločbo. Investitorji namreč želijo biti o višini odmerjenega komunalnega prispevka seznanjeni pred izdajo gradbenega dovoljenja, ker pogosto zaradi optimizacije stroškov investicije prilagodijo projekt. Z vidika Skupnosti občin Slovenije zato ocenjujemo, da je edina za občine sprejemljiva možnost, da ostane v veljavi do sedaj obstoječa ureditev.

Minister Vizjak in generalni direktor Bangiev sta občinam prisluhnila in zatrdila, da dokler ne bo vzpostavljen posebni prostorski informacijski sistem, ne bo prišlo do sprememb na področju plačevanja komunalnega prispevka. Prepričana sta namreč, da  bo prostorski informacijski sistem omogočil preglednost postopka in razvidnost plačanih obveznosti, brez katere pa ne bo mogoče stopiti v naslednjo fazo gradnje objekta.

V predlogu sprememb gradbenega zakona se predvideva tudi prenos pristojnosti nadzora nad nezahtevnimi objekti (poleg že uveljavljenega prenosa nadzora nad enostavnimi objekti iz leta 2018) na občinske inšpekcijske službe, čemur lokalne skupnosti nasprotujejo. Namreč, obseg nalog, ki jih država v zadnjih letih dodatno nalaga občinskim inšpekcijam iz različnih pristojnosti, je enostavno postal prevelik, kar pomeni, da občinske inšpekcije niso več zmožne učinkovito reševati pripada vseh zadev iz lastne pristojnosti in za to tudi nimajo dovolj strokovno usposobljenega kadra. Poleg tega so županje in župani izpostavili zavezo države, da bo stroške občin zmanjšala, s prenosom novih nalog brez kritja nastalih stroškov pa že dosežene pozitivne finančne učinke negira. Minister Vizjak in Georgi Bangiev sta na področju inšpekcijskega nadzora zagotovila, da ne gre za pavšalni prenos nalog na občine, temveč gre za možnost, da občinska inšpekcijska služba to nalogo prevzame tam kjer to zmore oz. želi. V Skupnosti občin Slovenije sicer do predloga tudi delnega prenosa ostajamo skeptični, saj lahko na terenu deluje kontra produktivno zaradi dualnosti sistema, prav tako pa ni rešeno vprašanje financiranja nove naloge.

Nova gradbena in prostorska zakonodaja prinašata tudi spremembe na področju pridobivanja projektnih pogojev in mnenj. Predvidena je izdaja projektnih pogojev glede skladnosti s prostorskimi akti, kar pa je po mnenju Skupnosti občin Slovenije nepotrebno, saj gre za prepisovanje določil, ki so vezana na projektiranje na posameznih lokacijah iz prostorskega akta. Kot veliko boljši ukrep občine ocenjujejo ohranitev potrdila o namenski rabi, vsebino katerega naj bi po novem vsebovala lokacijska informacija. Prav tako so predstavniki občin izrazili prepričanje, da bi bilo pridobivanje mnenj o skladnosti s prostorskimi akti potrebno izvzeti iz enotnega sistema izdaje mnenj, ker je preobsežno (vsebovalo naj bi vsa soglasja sosedov in pristojnih državnih organov) in predstavlja že skoraj dovoljenje za gradnjo, velja pa tudi, da jih je treba izda v pičlih 15 dneh. Prav tako zakonodaja predvideva, da upravni organ upošteva mnenje lokalne skupnosti zgolj praviloma, lahko pa mnenje zavrne. V kolikor ima upravni organ še vedno pravico odločati o skladnost s prostorskimi akti, je mnenje občine nepotrebno in predstavlja le birokratski balast, so izpostavili župani.

Georgi Bangiev je povedal, da ima lokacijska informacija po novem vsebino potrdila o namenski rabi, zajema namreč podatke o namenski rabi, kakšni prostorski akti veljajo in kakšni režimi veljajo, zato so na ministrstvu mnenja, da naj ne bi šlo za dodajanje birokratskega bremena.

V Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo pripravljenost ministra Vizjaka in generalnega direktorja direktorata Bangieva, da sta se udeležila seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije in prisluhnila pomislekom občin glede zakonskih novosti. V SOS ocenjujemo, da bo upoštevanje mnenj in izkušenj predstavnikov lokalnih skupnosti pri snovanju nove gradbene in prostorske zakonodaje omogočilo, da bodo slednje svoje naloge lahko opravile hitreje in bolj učinkovito. Minister in direktor direktorata sta Skupnosti občin Slovenije potrdila tudi tesno sodelovanje Ministrstva za okolje in prostor pri usklajevanju drugih pomembnih tem za lokalne skupnosti, o katerih bi govorili na posebnih tematskih sestankih.

Celotna izjava za javnost se nahaja tukaj.