• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona

Vlada RS je Državnemu zboru RS predložila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E).

Bistvene spremembe in dopolnitve predloga so:

  • uskladitev neprofitne najemnine – uskladitev vrednosti točke iz obstoječe vrednosti 2,63 evra na novo vrednost 3,50 evra, postopno v triletnem obdobju;
  • prilagoditev sistema subvencioniranja najemnine za zaščito socialno ranljivih ob uskladitvi neprofitne najemnine;
  • izvajanje javnega najema stanovanj;
  • obvezni ločeni fiduciarni računi za rezervni sklad vsake večstanovanjske stavbe posebej;
  • znižanje potrebnih soglasij etažnih lastnikov za izboljšave in za gradbena dela, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje;
  • skrajšanje odpovednih rokov najemne pogodbe;
  • omogočeno višje zadolževanje stanovanjskih skladov;
  • predkupna pravica Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije pri prodaji zazidljivih občinskih zemljišč, namenjenih večstanovanjski gradnji;
  • razširitev inšpekcijskih določb ter določitev izvršbe inšpekcijske odločbe s prisilitvijo z denarno kaznijo.

Besedilo zakona najdete TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo za posredovanje vašega mnenja na predlog zakona najkasneje do torka, 9. 2. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.