• Domov
  • Stališče glede vračila preveč izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela

Ministrstvo za javno upravo je glede na prejetih več vprašanj in zaprosil različnih proračunskih uporabnikov v zvezi z vračili preveč izplačanih stroškov prevoza na delo in z dela pripravilo stališče do katerega lahko dostopate TUKAJ.