• Domov
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi

V medresorskem usklajevanju se nahaja predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zemljiški knjigi.

Vsebinski sklopi predlaganih sprememb in dopolnitev so:

 1. dopolnitev pravil glede vpisa etažne lastnine, in sicer vpisa splošnega skupnega dela več stavb v etažni lastnini ali splošnega skupnega dela stavbe v etažni lastnini, ki je hkrati tudi pomožna nepremičnina druge glavne nepremičnine
 2. določitev pravil za vpis povezanih nepremičnin;
 3. brisanje določb, ki se nanašajo na zemljiški dolg ter določitev prehodnega režima za obstoječe vpise;
 4. nadomestitev državnega in občinskega pravobranilstva z državnim in občinskim odvetništvom.
 5. črtanje ureditve zaznambe za nedovoljene gradnje;
 6. posodobitev in izboljšava določb, ki se nanašajo na elektronsko poslovanje notarjev, davčnega organa in zemljiške knjige glede dokazil o plačilu davkov;
 7. razširitev nabora potrdil o imetnikovi smrti/prenehanju z drugimi evidencami in načini dokazovanja za omogočanje vknjižb prenehanja pravic;
 8. dopolnitev vpisa prepovedi odtujitve oziroma obremenitve tudi na podlagi darilne pogodbe za primer smrti;
 9. izbris stavbne pravice povzroči po uradni dolžnosti izbris vseh pravic in pravnih dejstev, ki so nepogojno ali pogojno omejevale to pravico;
 10. prepoved razpolaganja z zaznamovanim vrstnim redom v primeru prepovedi razpolaganja z nepremičnino in izvedba dejanj po enem samem notarju;
 11. podaljšanje oziroma izenačenje roka za upravičenje predznambe;
 12. jasnejša pravila glede izbrisa zaznambe izvršbe;
 13. uzakonitev dopustnosti revizije v zemljiškoknjižnih postopkih;
 14. razširitev nabora upravičencev do podatkov informatizirane glavne knjige in sprememba načina dostopa do teh podatkov.

Celotno besedilo zakona prilagamo TUKAJ.

Vljudno vas naprošamo, da nam pripombe na predlog zakona posredujete do petka, 29. 1. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.