• Domov
  • Financiranje namestitev v nadomestni obliki bivanja za osebe z duševno motnjo

Občan občine članice je bil zaradi psihičnih težav hospitaliziran v psihiatrični bolnišnici. Psihične težave izvirajo iz družinskega okolja, zato se oseba ne želi vrniti nazaj k družini. Želi se osamosvojiti, nima pa materialnih pogojev za samostojno življenje. Nima stanovanja in niti ne zadostnih dohodkov. Občan se je ob pomoči zdravnikov iz psihiatrične bolnice z vlogo za sofinanciranje bivanja v stanovanjski skupnosti obrnil na občino. Alternativna rešitev za pomoč takim osebam je nastanitev v stanovanjsko skupnost, ki jo v primeru dotične občine članice nudi nevladna organizacija. Problem je, ker občina nima zakonske obveze za sofinanciranje take namestitve. Ker bi občina želela izvedeti prakso drugih občin v podobnih primerih smo občine članice prosili za odgovore na naslednja vprašanja:

  • kako občine rešujejo take/podobne primere
  • ali imate v vaši občini sprejet pravilnik za odločanje v takšnih primerih
  • kako je z določitvijo višine sofinanciranja – kdo izda odločbo (občina ali CSD)

V dokumentu tukaj lahko najdete zbrane odgovore do 5. 2. 2021.