• Domov
  • Lestvica za določitev odstotka oprostitve najemnine za poslovne stavbe

V Uradnem listu RS, št. 200/2020 je bil objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije COVID-19, ki v drugem odstavku 6. člena opredeljuje merila, kot podlago za oprostitev plačila najemnine najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Tako morajo najemniki izkazati upravičenost za oprostitev najemnine v celoti ali deloma, nakar je potrebna sklenitev aneksa k najemnim pogodbam. Priloga 1 k Pravilniku je vloga, ki jo izpolni upravičenec, h kateri priloži zahtevano dokumentacijo z izjavo iz Priloge 2. Za določitev odstotka oprostitve najemnine je potrebno pripraviti ustrezno lestvico.

Občine članice smo povprašali ali je katera sprejela podrobnejša merila oziroma lestvico oprostitev v odstotkih, glede na določena merila iz Pravilnika. Prosili smo za posredovanje lestvice.

Za odgovore smo občine članice prosili do 28. 1. 20121. Zbrane odgovore lahko najdete tukaj.