• Domov
  • Osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči

Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost so v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Upravo Republike Slovenije za varstvo pred sevanji, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Institutom Jožefa Stefana in Zavodom za varstvo pri delu d. o. o. pripravili osnutek Zaščitne strategije ob jedrski in radiološki nesreči,ki je bil dne 22.2.2021 dan v javno razpravo z objavo na spletni strani Uprave Republike Slovenije za jedrsko varnost.

 

Vabimo vas, da nam vaše morebitne pripombe, mnenja in predloge pošljete do 19.3.2021 na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, po možnosti v tehniki »sledi spremembam