• Domov
  • Predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Odloka o sofinanciranju stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin.

  • Predlog besedila prilagamo TUKAJ.

Posamezna območja v Sloveniji imajo ogromen potencial na področju pridobivanja toplote iz geotermalne energije. Geotermalna energija ima na področju obnovljivih virov enormen potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. Iz okolijskega vidika pa je pomembno tudi, da se načrpana voda vrača nazaj na isto globino in tako je okolje razbremenjeno temperaturne obremenitve, ki se dogaja sedaj, ko topla voda odteka v površinski vodotok.

S sofinanciranjem se bo omogočilo zmanjšanje izpustov termomineralne vode v okolje ter zmanjševanje stanja količine vode v vodonosniku, kar bo v bodoče pomagalo pri izpolnjevanju zahtev zelenega dogovora in trajnostnega kmetijstva v novem programskem obdobju. Pomembno je, da se vsa kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo tovrstno energijo, v prihodnje priključijo na zaprt geotermalni sistem, ker le na ta način bomo sledili k povečanju samooskrbe na področju kmetijske pridelava (zelenjava ali jagode, …).

Prav za ta namen so v Programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v obdobju 2020–2023 sredstva namenjena tudi za investicije, ki bodo lahko pomembno prispevale k ciljem blaženja podnebnih sprememb in prilagajanju nanje v kmetijstvu in gozdarstvu, kot so investicije v reinekcijsko geotermalno energijo.

Vljudno vas prosimo za pregled odloka in posredovanje pripomb in predlogov do torka, 2. marca 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si