• Domov
  • Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – strokovno usklajevanje

V strokovno usklajevanje je bil posredovan osnutek predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (EVA 2020-1711-0048). V skladu s predlogom zakona se nadgrajuje normativna podlaga za vpis služnosti v javno korist v zemljiško knjigo iz naslova postavitve tehničnih ovir tudi na nepremičninah katerih solastnica je Republika Slovenija in posledično tudi za izplačilo odškodnine upravičencu.

Predlog zakona prilagamo TUKAJ.

Pripombe in mnenje na predlog nam lahko pošljete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si do petka, 26. 2. 2021


Nazadnje posodobljeno: