• Domov
 • Predstavitve podjetij za boljše projekte pametnih mest

Skupnost občin Slovenije je v okviru 4PDIH, kjer je dostopen Katalog podjetij organizirala predstavitev za občine. Glede na večje število prijavljenih od načrtovanih kapacitet spletnega dogodka, je bilo možno predstavitve spremljati preko spletnega prenosa v živo na FB profilu Skupnosti občin Slovenije, kjer je sedaj dostopen posnetek dogodka.

Prisotne je pozdravil Tine Radinja, predsednik Komisije SOS za digitalno preobrazbo, ki je povedal, da se v okviru te komisije združujejo občine, ki so se podale na pot digitalne preobrazbe, ker jih to področje zanima, hkrati pa poudaril skokovit porast interesa občin z razpisom MJU za pametna mesta in skupnosti.  Z objavljenim razpisom je tudi interes podjetij, da občinam predstavijo svoje rešitve, znanje in svoje veščine. Poudaril je, da so občine na različnih stopnjah digitalne zrelosti, od začetnic do tistih, ki že imajo temelje in jasno opredeljene strateške usmeritve. Izrazil je pričakovanje, da skozi povezovanje pridemo do rešitev, ki bodo občinam omogočile bolj smele korake na poti digitalizacije.

V nadaljevanju se je predstavilo 18 podjetij iz Kataloga. Glede na omejen čas treh minut so svoje ponudbe, ki lahko prispevajo k boljšim projektom pametnih mest in skupnosti, nekateri predstavili z nagovorom, drugi so dodali še predstavitve. Predstavitve, ki smo jih prejeli na SOS so dostopne s klikom na aktivno povezavo:

 1. Kako učinkovito izkoristiti prednosti pametnega mesta, Iskratel, d.o.o.
 2. Oddaljeno e-poslovanje občin, Halcom d.d.
 3. Skupni gradniki pri gradnji odprtih platform Pametnih mest in skupnosti, Skupina ŽEJN
 4. MegaTel soustvarja varno digitalno in občinam prijazno prihodnost, Mega M d.o.o.
 5. Celostno administrativno ter operativno načrtovanje in vodenje projektov digitalizacije občin, Inštitut za digitalizacijo, IPM Digital
 6. Zagotavljanje interoperabilnosti MIM L2, Comtrade / Endava
 7. 4S: rešitve za pameten, varen in zdrav prostor, Robotina d.o.o.
 8. Transparentno in enostavno upravljanje stavb in zemljišč občin v okviru platforme pametnega mesta, Imagine d.o.o.
 9. IoT za velike občinske javne stavbe in podatkovna analitika na osnovi fleksibilne senzorske mreže, Menerga d.o.o.
 10. Digitalizacija in izboljšanje upravljanja vodovodnega sistema, Iskraemeco, d.d.
 11. Moderne meteorološke postaje in senzorji kvalitete zraka za nadzor lokalnega vremena in pametno ravnanje z odpadki in analitika, Andivi d.o.o.
 12. Predstavitev ekosistema lokalne samooskrbe in podpore lokalnega gospodarstva v okviru digitalizacije občin, Optifarm d.o.o
 13. Rešitve za pametna mesta in skupnosti, A1 Slovenija d. d.
 14. Upravljanje z infrastrukturo in skrb za okolje, ENVIRODUAL d.o.o.
 15. Turizem 4.0, Arctur d.o.o.
 16. Sistem za spremljanje stanja opreme/naprav, Instrumentation Technologies
 17. Rešitve za pametna mesta, Callidus Group d.o.o.
 18. Napredne rešitve za zagotavljanje energetske učinkovitosti in fleksibilnosti, Solvera Lynx d.o.o.

Sledile so še štiri predstavitve mrežnih organizacij

Predstavitvam je sledila razprava, ki jo je moderirala Vera Djurić Drozdek, članica komisije SOS za razvojne projekte iz Občine Jesenice. Razpravo je ob koncu strnila v nekaj točk:

 • občine so tiste, ki se morajo odločiti kaj želijo, kar bo napotilo podjetjem k razvoju;
 • sredstev na razpisu je malo, zato je potrebno imeti zmerna pričakovanja, ob zavedanju da gre šele za začetek;
 • za digitalno manj zrele občine se kaže priložnost, da zaostanke nadoknadijo, sicer se bodo razlike večale;
 • priprave projektov za razpis so odlična priložnost za dvig digitalne pismenosti občin;
 • pričakovanja občin do podjetij so, da bodo našla primerne poslovne oblike za medsebojno sodelovanje in tako ponudili občinam celovite, odprte, povezljive rešitve.