• Domov
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o lekarniški dejavnosti

Obveščamo vas, da je bila v državnozborsko proceduro s strani poslank in poslancev predložena novela Zakona o lekarniški dejavnosti.

Cilj je urediti področje izvajanja lekarniške dejavnosti na primarni ravni na način, da bo njeno izvajanje zagotovljeno tako, da bo vsem uporabnikom omogočen dostop do storitev dejavnosti pod enakimi pogoji.

Spreminja se opredelitev pojma gravitacijsko območje in ureditev položaja dnevnih in sezonskih migrantov pri določanju lekarniške mreže.

Odpravlja se (neustrezne) omejitve soustanoviteljstva javnih lekarniški zavodov na sosednje občine.

Poleg tega se usklajuje določanje lekarniške mreže z ustavno ureditvijo lokalne samouprave. Zagotavljanje lekarniške dejavnosti na primarni ravni je izvirna pristojnost občine, zato po predlagatelju novele ni nobenega razloga, da se posamezna občina ne bi mogla odločiti za bolj gosto mrežo kot je mreža, ki jo določa veljavni zakon.

Odpravlja se prepoved ustanavljanja lastnih dobaviteljev s strani javnih lekarniških zavodov in se s tem zagotavlja kontinuirano in stabilno oskrbo prebivalstva z zdravili.

Predlaga se dopolnitev zakona, po kateri lahko občine sklenejo pogodbo na podlagi katere lahko javni zavod ene od pogodbenih strank izvaja svojo dejavnost tudi na območju druge pogodbene stranke. Rešitev namenjena predvsem majhnim občinam, za katere ne bi bila smotrna ustanovitev lastnega zavoda, zato je zanje najbolj smotrno, da uporabijo za izvajanje lekarniške dejavnosti infrastrukturo druge, praviloma večje občine.

Predlog sprememb in dopolnitev najdete TUKAJ.

Prosimo za vaš komentar, predloge in stališča na predlog, najkasneje do petka, 19. 3. 2021 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.