• Domov
  • V odloku bodo usmeritve za doseganje in ohranjanje urejenosti slovenskega prostora

Dvanajsto srečanje ožje delovne skupine za pripravo odloka o urejanju podobe naselij in krajine pri SOS je potekalo v četrtek, dne 11.2.2021. Prisotni na spletnem srečanju so razpravljali o prilagodljivosti odloka, saj le-ta ureja območja in področja v želeni smeri in potrebi vsake posamezne občine, ki ga bo pripravila. Poudarili so, da z odlokom občine ne bodo načrtovale prostora, temveč zgolj podajale usmeritve za doseganje in ohranjanje urejenosti prostora. Za posamezna območja bodo te usmeritve opredeljene bolj nazorne, za druga manj.

Članice in člani ožje delovne skupine so dodaten razmislek namenili podrobnejšim usmeritvam vezanim na:

  • pogoje obveščanja in oglaševanja (namen, vrsta, lokacija,..),
  • nadomeščanje rastlin v primeru njihove obolelosti in poškodb,
  • obsežnejše posege v krajini in prevzemanje odgovornosti povzročiteljev za nepotrebne posledice opustošenja krajine,
  • predloge hortikulturnih ureditev za posamezne zaokrožene celote, območja prenove ali celotna mesta.

 


Nazadnje posodobljeno: