• Domov
  • V pričakovanju razpisa za občine Pametna mesta in skupnosti

Na številna vprašanja občin, ki jih prejemamo v Skupnosti občin Slovenije nimamo odgovora, tako kot veliko občin vsak petek preverjamo Uradni list, ali je razpis že objavljen. V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so v tem tednu že izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti – JR PMIS«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo razpisa, znaša 8 milijonov evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 6,4 milijona evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje priprave, organizacije, izvedbe in promocije demonstracijskih projektov vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti. Rezultati projektov morajo biti nove ali izboljšane digitalne rešitve in storitve na osnovi tehnologije interneta stvari, in sicer na sledečih vsebinskih področjih: upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita.

Namen razpisa je pospešitev uvajanja inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin. S tem jim bo omogočeno boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter zagotavljanje kakovostnejšega življenja občanov in obiskovalcev. Na ta način bo vzpostavljen ekosistem, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Javni razpis, na katerega se lahko prijavijo občine, združene v konzorcij, bo Ministrstvo za javno upravo objavilo predvidoma jutri, v petek, 12. 2. 2021.

Med čakanjem na razpis se lahko v občinah nanj pripravite tako, da:

  • za izbrano vsebinsko področje (upravljanje z viri in infrastrukturo; skrb za okolje; zdravo in aktivno življenje; mobilnost, logistika in transport; kultura, šport in turizem; varnost in zaščita) najprej opravite temeljit razmislek (prvo brez tehnološkega vidika) kaj so v vašem lokalnem okolju ključne težave, kako ste si v strateških dokumentih zamislili rešitve zanje ali jih zaznali v predlogih in pobudah občanov, podjetij, tudi vaših javnih podjetij, zavodov, društev (to so deležniki vašega lokalnega ekosistema) ipd. Tehnologije interneta stvari so zgolj orodje, ki vam bodo v pomoč pri naslavljanju teh izzivov, rezultat projekta bodo digitalne rešitve. Razmislite o celostnih trajnostnih učinkih projekta na vaše lokalno okolje.
  • Pri zasnovi projekte ideje si lahko pomagate z orodjem SEROI+, to je orodje za zasnovo, implementacijo in vrednotenje digitalnih storitev z dejanskim družbenim, ekonomskim in okoljskim učinkom, ki je nastalo na Fakulteti za elektrotehniko v okviru projekta Interreg Europe ERUDITE.
  • črpate vsebinske navdihe v Katalogu dobrih praks, ki je nastal v 4P DIH z namenom, da širši javnosti predstavi dobre prakse iz Slovenije in tujine. Gre za seznam primerov uspešnih praks, povezanih z digitalizacijo mest, občin, podjetij, javne uprave, storitev in skupnosti. Namenjen je zainteresirani javnosti, načrtovalcem ukrepov na področju digitalizacije in ponudnikom povezanih storitev.
  • se seznanite s ponudbo rešitev in storitev za občine, ki jih najdete v Katalogu ponudbe storitev in izdelkov, ki jih občinam ponujajo posamezna podjetja, ki so navajena dela z različnimi deležniki in imajo izkušnje s področja digitalizacije oz. digitalne preobrazbe. Katalog je namenjen pregledu in promociji storitev oz. izdelkov in temu, da bodo predstavniki občin lažje našli partnerje za izvedbo projektov s področja digitalizacije oz. pametnih mest in skupnosti.

Po objavi razpisa bo Ministrstvo za javno upravo predvidoma organiziralo predstavitev za občine v obliki informativnega dne, o čemer vas bomo obvestili.