• Domov
 • Berlinska deklaracija

Ministri držav članic EU, pristojni za digitalizacijo javnega sektorja, so 8. decembra 2020 podpisali berlinsko deklaracijo o Evropi, ki z vizijo gleda naprej in se spreminja v moderno digitalno skupnost.

Podpisniki so se dogovorili, da bodo sodelovali pri digitalni preobrazbi in izvedli številne ukrepe že do konca leta 2024.

Izjava priznava javni sektor kot bistveni element za enotni evropski trg in gonilo novih in inovativnih tehnoloških rešitev za javne storitve in družbene izzive . Poudarja, da morajo javni organi na vseh ravneh z zgledom krepiti načela Evropske unije. V ta namen določa sedem ključnih načel s povezanimi usmeritvami ukrepov na nacionalni ravni in na ravni EU:

 1. Veljavnost in spoštovanje temeljnih pravic in demokratičnih vrednot v digitalni sferi;
 2. Družbena udeležba in digitalna vključenost za oblikovanje digitalnega sveta;
 3. Opolnomočenje in digitalna pismenost, ki vsem državljanom omogoča sodelovanje v digitalni sferi;
 4. Zaupanje in varnost v digitalnih vladnih interakcijah, ki vsem omogoča varno krmarjenje po digitalnem svetu, preverjanje pristnosti in digitalno prepoznavanje znotraj EU;
 5. Digitalna suverenost in interoperabilnost, kot ključ pri zagotavljanju možnosti državljanov in javnih uprav, da v digitalnem svetu soodločajo in sodelujejo;
 6. Sistemi, osredotočeni na človeka, in inovativne tehnologije v javnem sektorju , ki krepijo svojo pionirsko vlogo pri raziskavah varnega in zaupanja vrednega oblikovanja tehnologije;
 7. Odporna in trajnostna digitalna družba, ki ohranja naravne temelje življenja v skladu z Zelenim dogovorom in uporablja digitalne tehnologije za povečanje trajnosti naših zdravstvenih sistemov.

Evropska komisija pozdravlja sprejete cilje, ki so jih države članice postavile v berlinski deklaraciji, in jih bo podprla s političnimi pobudami na evropski ravni, npr. s prihajajočim digitalnim kompasom in prenovljeno evropsko digitalno strategijo s cilji:

Spretnosti

 • Strokovnjaki za IKT: 20 milijonov   + konvergenca spolov
 • Osnovne digitalne spretnosti : najmanj 80% prebivalstva

Varna in trajnostna digitalna infrastruktura

 • Povezljivost : Gigabit za vse, povsod 5G
 • Vrhunski polprevodniki : dvojni delež EU v svetovni proizvodnji
 • Podatki – Edge & Cloud: 10.000 klimatsko nevtralnih zelo varnih robnih vozlišč
 • Računalništvo: prvi računalnik s kvantnim pospeškom

 

Digitalna preobrazba podjetij

 • Tehnični prevzem: 75% podjetij v EU uporablja Cloud / AI / Big Data
 • Inovatorji : povečajte obseg in financiranje, da podvojite EU Unicorns
 • Poznejši posvojitelji: več kot 90% MSP doseže vsaj osnovno stopnjo digitalne intenzivnosti

Digitalizacija javnih storitev

 • Ključne javne storitve: 100% na spletu
 • e-zdravje: zdravstvena dokumentacija 100% razpoložljivost
 • Digitalna identiteta : 80% državljanov uporablja digitalno identiteto

 

 

 

Več o Berlinski deklaraciji
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/berlin-declaration-digital-society-and-value-based-digital-government

Več o Evropskem digitalnem desetletju in digitalnih ciljih za leto 2030:

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en 

Berlinska deklaracija besedilo (v angleščini):  Berlin_declaration (3888 KB)

Berlinska deklaracija video (v angleščini)