• Domov
  • Delavnica o odprtih podatkih in portalu OPSI

V ponedeljek, 8. marca 2021 je SOS v okviru 4P DIH organiziral spletno delavnico Odprti podatki – za dodatne točke projektov pametnih mest. V uvodnem pozdravu je dr. Emilija Stojmenova Duh občinam ponudila pomoč ekipe na 4P DIH, če bi jo konzorciji ali posamezne občine znotraj konzorcijev potrebovale pri izbiri, odpiranju zbirk in objavi na portalu  OPSI potrebovali. Morebitne potrebe po pomoči občine prijavijo na tej povezavi.

Ekipa strokovnjakov Ministrstva za  javno upravo, ki skrbi za odprte podatke je v prvem delu občinam predstavila nacionalni portal odprtih podatkov Slovenije – OPSI in v drugem postopek objave evidenc in zbirk na portalu. V razpisu PMIS je namreč eden izmed kriterijev oz. možnosti pridobitve dodatnih točk na razpisu tudi objava evidenc in zbirk na nacionalnem portalu odprtih podatkov – OPSI. Gre za merilo za izbor projektov št. 1.5. Odpiranje obstoječih podatkovnih zbirk na strojno berljiv način, kjer lahko projekti pridobijo 6 točk, če rešitve uporabljajo vsaj 8 obstoječih podatkovnih zbirk objavljenih na portalu OPSI, ki so vsebinsko povezane s prijavljeno vsebino projekta in se vse uporabljajo pri vsakem od konzorcijskih partnerjev. Za objavljene zbirke podatkov se štejejo vse zbirke, ki so objavljene, s strani konzorcijskih partnerjev na portalu OPSI, do oddaje vloge na javni razpis.

Normativna podlaga za odpiranje podatkov je v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je podrobneje urejena Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Na delavnici je sledila zanimiva razprava o izbiri evidenc in zbirk za objavo, med zbirkami so bile izpostavljene tudi zbirke prostorskih podatkov. Dogovorjeno je bilo, da SOS skliče sestanek z dvema največjima zunanjima izvajalcema velike večine občin, to sta podjetji Realis in Kaliopa, da bi se pogovorili o možnostih za objavo prostorskih podatkovnih zbirk občin na nacionalnem portalu odprtih podatkov OPSI. Sestanek je bil sklican in izveden v četrtek, 11.3.2021, podjetji sta pripravljeni pomagati občinam, za tehnično izvedbo se bodo podrobneje še dogovorili z MJU ter občine, ki so uporabnice enega ali drugega sistema o tem obvestili.

V primerih, če bi želele občine oz. konzorciji svoje podatke “harvestirati” na portal OPSI, se lahko obrnete na SOS, za nadaljnje informacije in kontaktne podatke.

 

Gradivo:

PRIROČNIK ZA ODPIRANJE PODATKOV

Registracija – portal OPSI

Uporabniška novodila_3.verzija_11062019

VIDEO POSNETEK UVODNEGA DELA: