• Domov
  • Navodila MZ za uveljavljanje zahtevkov za povračilo sredstev za dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva

Ministrstvo za zdravje je na podlagi sklepa ministra za zdravje št. 1001-48/2021/8 z dne 15.3.2021 pripravilo navodila glede izvajanja 125. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), po katerem so tudi direktorji v javnem sektorju, kot jih določa Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki so vključeni v aktivnosti in izvajanje ukrepov za preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 ter zajezitev in obvladovanje COVID-19, upravičeni do izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah. In sicer v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za polovico rednega delovnega časa.

Navodilo s prilogami si lahko preberete na sledečih povezavah: