• Domov
  • Novela Zakona o gostinstvu

Na MGRT so pripravili predlog novega Zakona o gostinstvu, ki določa pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti, tako pripravo in strežvo jedi in pijač kot nastanitev gostov. Zakon je potreben prenove, tako zaradi spremenjenih trendov, kot potrebe po definiranju pogojev za nove oblike dejavnosti.

MGRT navaja ključne spremembe:

  • splošneje določene vrste gostinskih obratov; ne predvideva se več razlikovanje med vrstami obratov (slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica), temveč razlikovanje na nastanitvene obrate, obrate za strežbo jedi in pijač ter obrate za priložnostno pripravo in dostavo jedi; podrobnejše določbe za izven standardno bivanje v naravi
  • drugačen model obratovalnega časa gostinskih obratov
  • redefiniranje pogojev kratkoročnega oddajanja nepremičnin turistom
  • kategorizacija nastanitvenih obratov
  • uzakonitev obveznega nudenja čiste pitne vode v gostinskih obratih
  • črtanje členov, ki so urejeni v drugih predpisih

Več podrobnosti v dokumentih:

Dopis_ZGos-1_javna razprava

ZGOS_Obrazložitve_za javno razpravo

ZGos-1_predlog_3.3.2021_za JR_čistopis

Vabimo vas, da vaše predloge in pripombe, ne glede na kasnejši rok MGRT pošljete do ponedeljka, 15. 3. 2021, na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si,  da bi lahko skladno s prejetim še pravočasno sklicali sejo merodajne komisije.


Nazadnje posodobljeno: