• Domov
  • Pojasnilo MOP – podaljševanje veljavnosti že izdanih potrdil o namenski rabi zemljišča

Ministrstvo za okolje in prostor je podalo pojasnilo na vprašanje ali so občine dolžne podaljševati veljavnost že izdanih potrdil o namenski rabi zemljišča. Ministrstvo med drugim odgovarja, da

Glede na pravno naravo instituta, saj gre pri izdaji potrdila iz uradne evidence za potrditev pristojnega organa, da je bila vsebina potrdila na dan njegove izdaje vpisana kot taka v uradni evidenci, subjekti, pooblaščeni za izdajo potrdil, niso dolžni glede na določbe 179. in 180. člena ZUP podaljševati veljavnosti izdanih potrdil o dejanski rabi zemljišča. Za izdajo potrdila na drug, predvidevamo, da mislite nov datum, kljub eventualno identičnemu stanju, je treba izdati novo potrdilo. V kolikor bi zakonodajalec želel tovrstno možnost določiti glede na to, da potrdilo ni upravni akt in zanj ne veljajo določbe, ki se nanašajo na upravne akte v določbah posebej določiti, bi morala biti določena s posebno določbo.

Celotno pojasnilo najdete TUKAJ.