• Domov
  • Učni tečaji NALAS brezplačno dostopni preko spleta

Obveščamo vas, da so preko mednarodne mreže NALAS dostopni brezplačni tečaji  na teme:

  • Obvladovanje tveganja za nesreče
  • Uvod v upravljanje premoženja v vodnem sektorju
  • Uvod v enakost spolov na lokalni ravni
  • Dnevni centri
  • Pristopi za ozaveščanje o človekovih pravicah, nediskriminaciji in vključevanju lokalnih skupnosti
  • Mobilne terenske storitve
  • Forum socialnega dialoga

Tečaji se bodo izvajali v spomladanskem in jesenskem roku, dostopni pa so v različnih jezikih (žal ne v slovenščini). Več informacij je dostopnih na spletni strani NALAS in brošuri tukaj.