• Domov
  • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju – javna obravnava

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: Uredba).

Uredba se spreminja zaradi uskladitve s spremembo EU zakonodaje, in sicer zaradi podaljšanja izvajanja Uredbe 1305/2013. Uredba 2020/2220 Evropskega parlamenta in Sveta ureja prehodno obdobje sedanjega okvira SKP za leti 2021 in 2022. Z namenom zagotovitve enake obravnave upravičencev se z novelo zadnje leto trajanja podpore podaljša na leto 2023.

Besedilo predloga Uredbe prilagamo TUKAJ.

Vljudno vas prosimo za pregled Uredbe in posredovanje pripomb in predlogov do srede, 24. 3. 2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.