• Domov
  • V javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Obveščamo vas, da je v javni obravnavi Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških do 2030

Gre za strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje enakih možnosti žensk in moških na posameznih področjih življenja v Republiki Sloveniji za obdobje od 2021 do 2030 na naslednjih ključnih področjih družbenega življenja:

–             delovna razmerja, družinska razmerja, socialno varstvo: odpravljanje vrzeli med spoloma in zagotavljanje enake ekonomske neodvisnosti žensk in moških;

–             izobraževanje: zmanjšanje neenakosti žensk in moških ter preseganje stereotipnih družbenih vlog;

–             zdravje: izboljšanje zdravja in zmanjšanje neenakosti v zdravju med moškimi in ženskami;

–             nasilje nad ženskami: preprečevanje in boj proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti;

–             mesta odločanja: spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških;

–             zunanje zadeve: spodbujanje enakosti spolov in uresničevanje pravic žensk po svetu.

Vsem področjem sledijo tudi razdelani cilji in ukrepi, ki se deloma nanašajo tudi na lokalne skupnosti, npr. z ukrepi za povečanje števila žensk na mestih odločanja/politiki.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 18. 3. 2021.