• Domov
  • Poziv MKGP – Določitev lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano), se je obrnila na nas s prošnjo za pomoč občin pri določitvi lokacij za obveščevalno-opozorilne table zaradi afriške prašičje kuge (APK) . Z namenom osveščanja prebivalstva o APK in možnih poteh širjenja in prenosa, pri čemer ima pomembno vlogo tudi človek, bodo na počivališča ob avtocestah in državnih cestah namestili obveščevalno- opozorilne table. Pri tem bi potrebovali pomoč občin za določitev najprimernejših lokacij, kjer je večji pretok turistov oz. obiskovalcev.

Prosijo vas, da predlagate lokacije na območju vaše občine, kjer bi bilo smiselno postaviti obveščevalno-opozorilne table o APK (na že obstoječih počivališčih, kjer je zagotovljeno odlaganje v pokrite zabojnike oziroma so postavljene klopi/mize). Podatke o možnih lokacijah z navedbo XY koordinat pošljite v datoteki shapefile ali excel na elektronski naslov vesna.pintar@gov.si do ponedeljka, 19.4.2021.

Dopis MKGP.

Več informacij o APK najdete na spletni strani: http://www.afriskaprasicjakuga.si/