• Domov
  • Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril

Novela Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-C) je določila novo ureditev omejitev sprejemanj daril v javnem sektorju.

Po novem je določena enotna ureditev področja, ki je bilo do sedaj urejeno v Zakonu o javnih uslužbencih (za javne uslužbence) in Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (za funkcionarje). Na podzakonski ravni sta področje doslej urejala dva akta in sicer Uredba o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril ter Pravilnik o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril.

Na Ministrstvu za pravosodje so pripravili osnutek novega Pravilnika o omejitvah in dolžnostih uradnih oseb v zvezi s sprejemanjem daril, ki bo nadomestil tako veljavno Uredbo, kot tudi Pravilnik.

Besedilo predloga pravilnika najdete TUKAJ.

Vaše predloge in stališča na predlog nam lahko posredujete najkasneje do torka, 4. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.