• Domov
  • Uredba o zelenem javnem naročanju – v usklajevanje

Ministrstvo za javno upravo je pristopilo k dopolnitvi Uredbe o zelenem javnem naročanju. S spremembo uredbe se v slovenski pravni red prenaša del Direktive EU, ki nalaga državam članicam, da v dveh referenčnih obdobjih dosežejo nacionalne deleže čistih in brezemisijskih vozil v javnem naročanju. Države članice morajo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 2. avgusta 2021.

Nadalje pa se s to spremembo uredbe razširja tudi nabor stavb, ki so zajete v obstoječem predmetu »Projektiranje in izvedba gradnje stavb«, in sicer dodatno na stavbe splošnega družbenega pomena (CC-SI 126) in stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine (CC-SI 113).

Na podlagi pripravljenega osnutka predloga uredbe, katere besedilo najdete TUKAJ,  se obračamo na vas s prošnjo po sodelovanji. Vaše pripombe in predloge, ki naj bodo čim bolj konkretno obrazloženi posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 12. 5. 2021.