• Domov
  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Vlada RS je v Državni zbor vložila v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.

  • Besedilo zakona prilagamo TUKAJ.
  • Priloge k zakonu  TUKAJ.

S spremembami in dopolnitvami Zakona o kmetijstvu se:

– poenostavlja administrativne postopke za izvajanje ukrepov kmetijske politike,
– predpisuje obvezno naročanje ekoloških živil in živil iz shem kakovosti pri javnem naročanju,
– določa načine prodaje kmetijskih pridelkov in živil ter sledljivost porekla,
– pravno ureja poslovna razmerja v verigi preskrbe s kmetijskimi in živilskimi proizvodi,
– določa, da se v okviru zagotavljanja informacij o poreklu živil na računu navaja tudi poreklo živila,
– na novo uvaja možnost prijave nedovoljenih ravnanj,
– dopolnjuje in ureja se evidence s področja kmetijstva.

Pripombe in stališče k predlogu nam lahko posredujete na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.