• Domov
  • Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Skupina poslank in poslancev je v državnozborsko proceduro predložila Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L), skrajšani postopek, EPA 1865-VIII.

S predlogom se predlaga, da se v 86. člen ZOFVI doda novi tretji odstavek, s katerim se zasebnim osnovnim šolam za izvajanje obveznega dela javno veljavnega programa osnovnošolskega izobraževanja zagotovi enako sredstev, kot jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje obveznega programa javne šole, in ohrani 85% sredstev, ki jih država oziroma lokalna skupnost zagotavlja za izvajanje razširjenega programa javne osnovne šole. Cilj predloga je uresničitev ustavne odločbe U-I-269/12-24 z dne 4. 12. 2014 v povezavi z ustanovno odločbo U-I-110/16 z dne 12. 3. 2020.

Predlog zakona je dosegljiv TUKAJ.

Vaše morebitno stališče na predlog zakona nam lahko posredujete do 19. 5. 2021 na naslov info@skupnostobcin.si.