• Domov
  • 6. Seja komisije za prostor

V ponedeljek, 17. 5. 2021 je potekala 6. seja Komisije za prostor pri SOS. Članice in člani so obravnavali novo besedilo Predloga Zakona o urejanju prostora, ZUreP-3. Ugotovili so, da je nekaj predlogov SOS bilo upoštevanih, sploh tistih v delu vezanem na Odlok o urejanju podobe naselij in krajine in razpravljali o tistih, ki niso bili in zakaj je temu tako.

Komisija je razpravljala tudi o 37. členu (posegi na vodno in priobalno zemljišče) Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah (ZV-1G). Člani komisije so se strinjali, da je določba, ki na priobalnih zemljiščih omogoča »gradnjo objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov« in »drugih objektov«, preširoka in predstavlja resna tveganja za degradacijo teh zemljišč, ter velikih pritiskov na občine. Člani komisije so še posebej izpostavili, da se z novelo ZV-1G dovoljuje gradnjo objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte, čemur komisija absolutno nasprotuje.

V nadaljevanju so oblikovali predloge za debirokratizacija na področju urejanja prostora in graditev, ki jih je SOS že posredovala pripravljavcem Zakona o debirokratizaciji.