• Domov
  • Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin

Ministrstvo za finance je pripravilo predlog Pravilnika o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin z novo prilogo: Vlogo za soglasje k zadolžitvi.

Predlog Pravilnika je pripravljen na podlagi 18. člena Zakona o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20), ki je pričel veljati 1.1.2021 in posledično sprememb nekaterih določb Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO).

Poleg tega so tako Pravilnik, kot Vlogo v nekaterih delih spremenili z namenom bolj jasne vsebine, glede na dejanski način poteka postopka izdaje soglasij k zadolževanju občin.

Hkrati tudi obveščajo, da bo v prihodnje izdajanje soglasij k zadolževanju občin potekalo na podlagi oddaje elektronske vloge preko spletne aplikacije e-Dolg-občine. Za uporabo le-te bodo pripravljene nove pravne podlage.

 

Predlog pravilnika najdete TUKAJ.

 

Prosimo, da vaše morebitne pripombe sporočite najkasneje do četrtka, 13. 5. 2021 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.