• Domov
  • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zadrugah – skrajšani postopek in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

  • Besedilo predloga zakona prilagamo TUKAJ.
  • Besedilo Pravilnika za določitev statusa zadrug s posebnim pomenom na področju kmetijstva oziroma gozdarstva TUKAJ.

Poglavitne rešitve zakona:

  • predlog zakona omogoča možnost zadrugam, da si z zadružnimi pravili določijo postopke za glasovanje članov zadruge po pošti ter, člani lahko glasujejo in sodelujejo na občnem zboru tako, da se nanj prijavijo s sredstvi elektronske identifikacije,
  • zaradi krepitve možnosti nadzora nad poslovanjem zadruge se uvaja institut revizorja, ki je revizorska družba in je primerljiv z ureditvijo posebnega revizorja v pravu gospodarskih družb,
  • uvaja status zadruge s posebnim pomenom, ki je namenjen predvsem zadrugam, ki poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi naloge povezovanja in zagotavljanja družbenih oziroma drugih storitev na svojem geografskem območju,
  • dodajajo se tudi določbe, ki ne glede na rok za vložitev tožbe v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe in tem zakonom, omogočajo zadrugam, da predlog za vpis združitve ali delitve zadruge lahko vložijo pri sodišču v sedmih dneh po zaključku občnega zbora, ki je sprejel sklep o združitvi ali delitvi zadruge.

Pripombe na predloga nam prosimo posredujte do ponedeljka, 10.5.2021 na naslov alja.lipnik@skupnostobcin.si.